Archivované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2021

1/2021 - Uhradila MČ vlastníkům pozemků uplatnění nároku a jaká byla průměrná náhrada? -                 Odpověď
2/2021 - Dotazy k zákonu č. 134/2016 Sb., (příspěvkové organizace, právnické osoby, zakázky ....) -          Odpověď
Zveřejněno: 10.02.2021 –Miroslav Moravec   |   Aktualizováno: 22.02.2021 – Miroslav Moravec ; Přečteno
Vytisknout