Přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad

Od 14.4.2020 bude opětovně zahájena služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad. 

V možnostech současného stavuse plynule naváže na schválený harmonogram jejich přistavování pro 1. pololetí 2020.

               

Plánované přistavení kontejnerů na bioodpad dne 25. 4. od 09,00 - 12,00  K Lahovské a V Oudolku 187 zůstává
 v platnosti.

Zveřejněno: 14.04.2020 –Miroslav Moravec ; Přečteno
Vytisknout