Technologie hlavního města

Chcete-li

- zjistit informace o THMP,

- kontaktovat THMP,

- zjistit informace o osvětlení,

- zjistit informace o nabídkách práce,

- nahlásit poruchu veřejného osvětlení,

- získat vyjádření VO,

KLIKNĚTE ZDE! 

THMP zvyšuje komfort pro zákazníky.

Technologie hlavního města Prahy, a.s. systematicky pracuje na zkvalitňování svých služeb zákazníkům. Na začátku června bylo spuštěno automatické poskytování digitálních mapových podkladů, což urychlí a zjednoduší obsluhu zákazníků žádajících o výpisy dotčených součástí veřejného osvětlení, např. pro stavební řízení

.

Technologie hlavního města Prahy, a.s, která se již více než rok stará o veřejné osvětlení v Praze,  neustále zlepšuje  své služby. Již v průběhu roku 2018 se podařilo prakticky veškerou komunikaci s třetími stranami přesunout do elektronické formy a tento trend nadále pokračuje. V červnu letošního roku společnost spustila plně automatizované poskytování digitálních mapových podkladů. Žádosti o poskytování mapových podkladů  se podávají za účelem zjištění polohy sítí a zařízení veřejného osvětlení ve vztahu vůči zájmovému území žadatele například v rámci předprojektové přípravy a zpracování stavebních projektů staveb v Praze.

„Novou plně automatizovanou službou zrychlujeme získání nezbytných podkladů k projektům dotýkajícím se částí veřejného osvětlení, jako jsou například rekonstrukce komunikací. Jen během minulého roku jsme obdrželi přes 700 žádostí o poskytnutí digitálních mapových podkladů. Automatickým poskytováním podkladů zvýšíme kvalitu  a rychlost obsluhy našich zákazníků z  jednoho centrálního místa dostupného z www.thmp.cz. Nezanedbatelné je i snížení personálních nákladů,“ dodává Tomáš Jílek, předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V čem zlepšení spočívá? Žádosti jsou přijímány elektronicky, na webovém portálu přístupného ze stránek www.thmp.cz.  Součástí služby je i interaktivní webová mapa pro zákres požadavku na dotčené území. Žádosti systém posléze zpracuje, ve většině případů ihned a plně automaticky. Vyjma velkých a složitých území obdrží žadatel prakticky obratem veškeré mapové soubory a seznamy dotčených zařízení veřejného osvětlení elektronickou formou. 

 A to vše bez nutnosti osobní návštěvy, čekání a zdržování.

Zveřejněno: 26.06.2019 –Miroslav Moravec ; Přečteno
Vytisknout