U Lahovic byl odhalen památník raně středověkého pohřebiště

vyzaduji

Odhalení kamenného památníku uskutečnili Petr Binhack, předseda Letopisecké komise a Ladislav Damašek, ředitel Závodu Radotín společnosti Českomoravský cement, a.s. i starosta MČ Praha Lochkov, Ing. Jiří Rendl.

Další foto
Video

Vytisknout