Závěrečný účet - 2013

Závěrečný účet 2013 - Komentář (pdf, 254,8 kB)
Závěrečný účet 2013 - GINIS (pdf, 2,2 MB)
Zpráva o výsledku hospodaření - 2013 (pdf, 5,6 MB)
Tabulka - příjmy závěrečný účet 2013 (pdf, 310,8 kB)
Tabulka - výdaje závěrečný účet 2013  (pdf, 338,4 kB)
Výkaz zisku a ztrát 13 2013 (pdf, 699,1 kB)
Rozvaha 13 2013 (pdf, 1 MB)

Zveřejněno: 14.05.2014 –Administrátor Admin ; Přečteno
Vytisknout