Nejdůležitější předpisy

Městská část Praha – Lochkov byla ustanovena  na základě ustanovení čl.13 Ústavního zákona č.1/1993 Sb., Ústava republiky a na základě ustanovení § 2 odst.2,písm. a) z č.90/1993 Sb., o hlavním městě Praze .

Městská část vykonává

-    samosprávu – samostatnou působnost a

-    státní správu – přenesenou působnost

Při výkonu samostatné působnosti se řídí  zákony a ostatními právnímu předpisy.

Při výkonu přenesené působnosti se řídí nejen zákony a ostatními právními předpisy, ale v jejich mezích také usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

Do uvedených předpisů je možno nahlédnout na ÚMČ Praha – Lochkov nebo je možno najít též na internetových stránkách hl.m. Prahy : http://www.praha -město.cz/

Sbírka zákonů ČR

Usnesení Zastupitelstva MČ Praha – Lochkov

  Informace o prováděných opatřeních vztahujících  se k MČ Praha – Lochkov je možno získat:

- na úřední desce Úřadu MČ Praha – Lochkov

- na internetové adrese http://www.praha –lochkov.cz/
Zveřejněno: 12.05.2005 –Administrátor Admin ; Přečteno
Vytisknout