Kulturní památky Lochkova

Na území Lochkova nejsou dosud známá archeologická naleziště. Původní zemědělský ráz Lochkova je dokladován dodnes urbanistickou stopou a stavbami areálu velkostatku a skupiny statků kolem návsi. Malý pivovar, který zde byl, zanikl koncem 19. století. Historické jádro je spolu s prostým dvoukřídlým zámečkem (cca 8.století) a bývalým dvorem navrženo k památkové zóně.

Nejsou zde evidovány národní kulturní památky většího významu, pouze opravená sloupová Boží muka při cestě ulicí Za Ovčínem na terénní vyvýšenině.(parc.č. 522) byla v loňském roce zařazena do seznamu kulturních památek.

Další Boží muka, resp. křížek, je na severovýchodním nároží křižovatky Ke Slivenci – Cementářská. 

Na pozemku parc. č. 4 se nachází kamenný pomník padlým vojínům 1914 – 1918 s textem : „Tento pamětník postaven byl na věčnou paměť příkladné lásky k vlasti spoluobčanům-hrdinům, kteří ve světové válce za svobodu národa obětovali život.Věnuje občanstvo Lochkovské a místní korporace.“

U parku je situovaná drobná zvonička, patrně novějšího data.

Další pomník s textem : Všem obětem 2.světové války  je usazen v novém parku ve středu obce.

Zveřejněno: 20.05.2005 –Administrátor Admin ; Přečteno
Vytisknout