Znak a prapor MČ

Znak a prapor byly uděleny předsedou PS Parlamentu ČR p. Václavem Klausem  dne 8.10.2001.
Autorem symbolů je heraldik Milan Mysliveček.

 lochkov znak.jpg

 lochkov -prapor.jpg

ZNAK  

PRAPOR  

ZNAK

Popis:
Dělený štít  v horním modrém poli tři zlaté volutovitě zavinuté vrubované ulity hlavonožce (Lechritrochoceras trochoides). Dolní polovina je dvakrát polcena červeno-stříbrno-zeleně.

SYMBOLIKA: Základní členění znaku dělením na horní modrou polovinu a dolní dvakrát polcenou červěně, stříbrně zelenou polovinu je odvozeno z erbu Šercerů z Malomlýnku, kterým patřil samostatný statek Lochkov v letech 1727 – 1782. V modrém horním poli je však namísto erbovního znamení ze znaku Šercerů (dvou hlav Turků a zlaté koruny uprostřed)figura vypodobňující ulity hlavonožce (Lechritrochoceras). Zbytky těchto měkýšů se totiž vyskytují ve zdejším vápenci z dob, kdy se na území Lochkova rozkládalo moře. Zkameněliny těchto hlavonožců sbíral ve zdejším ortocerovém lomu Joachim Barrande. Hlavonožci jsou v hornině (i ve znaku) uloženi jedním směrem, což svědčí o dávném proudění na dně silurského moře.

Dolní pole, vzaté ze znaku Šercerů z Malomlýnka, má tuto symboliku barev: červená vyjadřuje spolu se zlatými ulitami v horním poli znaku barvy Hlavního města Prahy, ke kterému byl Lochkov připojen v roce 1974. Stříbrná symbolizuje zdejší naleziště vápence, při kterých byla vystavěna známá cementárna. Zelená značí přírodní krásy okolí Lochkova chráněné v několika rezervacích.

PRAPOR

Popis:
List tvoří žerďový  modrý pruh a tři vodorovné pruhy červený, bílý a zelený. V modrém  pruhu  tři žluté vrubovité volutovitě zavinuté ulity hlavonožce (Lechritrochoceras trochoides) pod sebou. Poměr šířky k délce listu 2 : 3.

 

Zveřejněno: 23.05.2005 –Administrátor Admin ; Přečteno
Vytisknout