Současný stav území

Původně samostatná venkovská obec Lochkov leží v izolované poloze uprostřed zemědělské krajiny v území, kde se náhorní plošina mezi Slivencem a Radotínem svažuje do Radotínského údolí. Převážná část katastrálního území je součástí přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj a na jeho území se nacházejí přírodní památky Ortocerový lůmek, resp. Radotínské skály, národní přírodní památka Lochkovský profil a přírodní rezervace Slavičí údolí.

Stávající zástavba má charakter venkovského sídla, narůstající postupně kolem historického jádra, které je spolu se zámečkem a bývalým dvorem navrženo k ochraně jako památková zóna. Bytový fond tvoří převážně rodinné domy a zástavbu a drobné provozovny místního významu s minimem pracovních příležitostí. Z veřejného vybavení se zde nachází jen dvoutřídní mateřská škola. Území MČ Lochkov je spádově příslušné základní škole ve Slivenci. Z hlediska sportovního vybavení se v místě nachází areál místního fotbalového  klubu SOKOL Lochkov.

Významné plochy lesních porostů při západním a jižním okraji katastrálního území doplňují přírodní nelesní plochy, sady, zahrady a zahrádkové osady. Území východně a severně od centrální části sídel je využíváno k produkci zemědělské činnosti.

Zveřejněno: 20.05.2005 –Administrátor Admin ; Přečteno
Vytisknout