Životní prostředí

Vlastní zastavěná část Lochkova se nachází v převážně zemědělsky obhospodařované krajině, jihozápadní část stejnojmenného katastrálního území však sousedí s Radotínským údolím – územím se soustředěnými přírodními i krajinářskými hodnotami, které již dnes patří do Českého krasu. Jižní část našeho území je součástí přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj. Okrajově sem zasahují další tři zvláště chráněná území přírody – národní kulturní památka Lochkovský profil a přírodní památky Ortocerový lůmek, respektive Radotínské skály.

Zveřejněno: 20.05.2005 –Administrátor Admin ; Přečteno
Vytisknout