Vývoj počtu obyvatel

V Lochkově bylo pro rok 1890 uvedeno 503 obyvatel v 61 domech,  dle údaje z roku 1985 zde bydlelo 627 obyvatel v 169 domech a v roce 2001 je zde kalkulováno cca 570 - 580  obyvatel v 171 domech. Rozloha katastru se neměnila. Z uvedeného vyplývá, že počet obyvatel se za  100 let významně nezměnil. Změnila se velikost obce a vzrostl počet postavených domů, poklesla však jejich obsazenost.

Údaje ze sčítání lidu z roku 2001:

Počet bydlících obyvatel: 583 z toho 311 žen / 53,3 % /

Věkové složení:

0-14

15-59

60 +

90

M 177 Ž 187

M 52 Ž 77

Národnost :

česká – 564

moravská – 1

slovenská – 11

německá – 2

Náboženství :

římskokatolické – 112

čs.husitské – 6

čbr.evangelické – 5

ostatní – 7

bez vyznání – 399

ostatní nezjištěno

 

Domovní fond:

Trvale obydlené domy – 171, z toho 164 RD a neobydlené domy – 25

Trvale obydlené byty – 216, neobydlené byty - 28

Lochkov – výměra – 272 ha
Zveřejněno: 20.05.2005 –Administrátor Admin ; Přečteno
Vytisknout