... něco k odpadům....

Prvním krokem každého z nás, je mít svou vlastní popelnici na likvidaci svého komunálního odpadu. A můžu Vám říci, že tomu tak není! V nejbližší době začnou pracovníci Pražských služeb, a.s tuto skutečnost ve spolupráci s úřady jednotlivých městských částí  prověřovat.Výrazným faktorem podporující separaci odpadu je propagace a informovanost obyvatel. Tříděný sběr papíru, skla a plastů je možný v Lochkově na třech stanovištích, a to v ulicích Na Selském, křižovatka ulic Cementářská – Ke Slivenci a v ulici Do Borovin. Dalším prvkem tříděného sběru jsou sběrné dvory, které umožňují odkládat vytříděné odpady ve větším množství a je možno zde odložit i nebezpečný odpad. Pro občany je možnost odevzdat odpad zdarma. Od letošního roku funguje v těsné blízkosti naší MČ, a to v Radotíně.

Dále osvědčený způsob likvidace odpadu, a to formou přistavování velkoobjemových kontejnerů. V naší městské části je ročně přistaveno 24 těchto kontejnerů a občané mají možnost vyhodit „ skoro vše nepotřebné “. I tak se naše městská část potýká se soustavným zakládáním černých skládek a přes usilovnou snahu se nedaří tomuto nešvaru zabránit. Je hezké povídat si, jak to jinde mají hezky naklizené, když sami si děláme nepořádek v našem nejbližším okolí. A tak nezbývá než znovu apelovat na všechny slušné občany, kteří se snaží a samotné by je to nikdy ani nenapadlo, aby neponechávali tuto činnost bez povšimnutí a pomohli nám s tímto negativním jevem bojovat.

 pict0051.jpg  pict0028.jpg

 .. co tomu říkáte ???

 .. i takováto "příroda" nás v Lochkově obklopuje.

Zveřejněno: 23.05.2005 –Administrátor Admin ; Přečteno
Vytisknout